Van harte welkom!

Wat gezellig dat je even op visite komt. Ik zou het leuk vinden iets van je te horen. Laat je een berichtje achter? So nice of you to visit my blog. I enjoy reading your comment. Would you please post one?

donderdag 28 januari 2010

Weggevertje / giveaway 4 winnaar

Iedereen die heeft meegedaan weer heel hartelijk bedankt voor alle leuke en lieve reacties! Toen ik om 12.00 uur de mand goed door elkaar schudde, ging er heel traag een groot bruin koppie omhoog, nee he baas, moet ik alweer een lootje trekken! Heb met Yvette dus ook afgesproken dat er voorlopig geen weggevertje zal zijn hihi. Na wat aanmoedigen heeft ze toch maar een lootje gepakt en de winnaar kun je hieronder lezen:
Everybody who participated thanks again so much for all your funny and lovely comments! When I picked up the basket and shook it, a large brown head very slowly raised , o no, do I really have to draw a lot again! So I promised Yvette there won't be a giveaway for the time being hihi. After some encouragement she took a lot and you can behold the winner below:
Gefeliciteerd! Wanneer je mij je adres per mail stuurt komen de lapjes er aan!! Congratulations! Please mail your address and the fabrics will arrive at yours!!
En zo is de maand januari al weer bijna voorbij!! Het wordt al een ietsie pietsie later donker 's avonds en de Helleborus in de tuin heeft er ook al zin in!! And so January is almost over!! It is getting dark a bit later and the Helleborus in our garden is getting bigger every day!!
Mooie dag vandaag! Have a nice day today!

dinsdag 26 januari 2010

Daantjes Kerstsokken / Giveaway 2x

Er zitten hier al heel wat lootjes in de mand voor de giveaway!! Ben jij er nog niet bij, kijk dan nog even naar het bericht van gisteren en laat je horen! There are quite a lot of lots in the giveaway basket! Don't you have a lot, check out yesterday's post and place a comment! En er is ook een giveaway bij My Country Nest van Berna! Prachtige lapjes, heb er gisteren ook maar een reactie achtergelaten, wie weet gaan we ruilen hihi! There is also a giveaway at Berna's blog. Lovely fabrics, I left a comment yesterday, so maybe we can swap hihi! Tuurlijk zijn ze niet door mij ontworpen, iedereen kent de dames van Blackbird Design wel. Om te smullen zulke mooie quilts, borduurtjes en nog veel meer ontwerpen ze. Vorig jaar ben ik bij Liezbeth tijdens het zogenaamde Kerstsokkencafé begonnen om iedere maand 3 sokjes te maken. En inderdaad, aan het einde van het jaar heb je er dus maar liefst 36!! Een aantal ervan heb ik al een keertje eerder laten zien (zie label: kerstsokken linker kolom). Na het borduren van de kruissteekjes komt het volgende karweitje: het in elkaar zetten. Uiteraard zijn hier vast verschillende manieren voor, maar zelf doe ik het als volgt: Of course I didn't design them, everybody knows the ladies of Blackbird Design. Simply love all their designs. Last year I joined the so-called Christmasstockingcafe at Liezbeth. We will be making 36 stockings!! I showed you a few of them earlier. After all the stitching is done, the stockings will have to be sewn. There are many different ways, but this is mine: - Maak de kerstsok mal, zoals in het patroon getekend, van paterno. Snij 3 maal 15 x 18 cm bijpassende stof. Make the template. Cut 3 times 15 x 18 cm matching fabric. - Leg de mal op de achterkant van het borduurwerk, teken om en snij vervolgens de bovenkant met een naadtoeslag (7 mm) af. Place the template on the back of the crossstitch, trace and cut the top with a seam allowance (7 mm). - De sok met 1 deel stof met de goede kanten op elkaar leggen, naai de bovenkant vast (7 mm). Leg de overgebleven 2 stofdelen met de goede kanten op elkaar, naai de bovenkant vast (7 mm). Place the stocking with 1 part fabrics RST, sew the top (7 mm). Place the remaining 2 fabrics RST, sew the top (7 mm). - Strijk de naad van het sokdeel naar de stof toe. Leg op tafel met de goede kant naar onder. Neem de mal en leg deze op het stofdeel tegen de naad, teken om, geef de keeropening aan. Strijk de naad van het dubbele stofdeel naar 1 kant. Iron the seam towards the fabric. Place on the table right side down. Take the template, place on the seam, trace, leave an opening. Iron the seam towards 1 side. - Leg nu het dubbele stofdeel op tafel, goede kant boven. Leg het sokdeel met de goede kant naar onderen erop, leg de naden stotend (om en om), speld de twee delen op elkaar. Naai op de getekende lijn, laat de keeropening open. Place the double fabricpart on the table, right side up. Place the stockingpart with the right side down on top, pin. Sew on the drawing line, leave the opening. - Knip nu de sok uit met een kleine naadtoeslag, rondingen voorzichtig inknippen, keren, opening dichtnaaien, voeringsok naar binnen duwen. Cut the sock with a small seam allowance, clip the curves, turn, close the opening, push the lining stocking in. - Achterkant van de sok strijken, ophanglus maken. Iron the back of the stocking, make a hanger. Op naar de sokjes van de maand augustus! August stockings here I come! Mooie dag vandaag!! Have a nice day today!!

maandag 25 januari 2010

Weggevertje / Giveaway 4 / Freuleweekend

Alweer de laatste maandag van de maand en dus tijd voor mijn laatste weggevertje!! Schreef ik vorige week maandag dat het al wat langer licht was, gister was daar anders niet veel van te merken zeg!! Maar niet te veel naar buiten gekeken, muziekje op, kerstsokken opgepakt en daar lekker aan verder gewerkt. Morgen zal ik de foto's met tekst en uitleg plaatsen, kunnen jullie zien hoe ik de sokjes maak. Terug naar het weggevertje: natuurlijk weer bij 't Quiltgebeuren gekocht, een wat sjiekere versie met een schrijfblokje dit keer. De regels net als de vorige 3 pakjes: stuur je een reactie gaat er 1 lootje in de mand, plaats je ook nog een link op je eigen blog gaan er 2 lootjes in de mand, ben je een trouwe bezoeker (ik ken jullie allemaal bij naam hihi) dan gaan er, jawel, maar liefst 3 lootjes in de mand. De pen en het papier liggen al klaar hoor!! Jullie hebben weer tot donderdag 12.00 uur de tijd! Kom op allemaal, vorige week had ik maar liefst 95 reacties!! Lest, best! Op naar de 100??? And so this is the last Monday of the month and time for my last giveaway!! Last week I wrote that the light was growing, not so much yesterday! Didn't look out of the window much, put on some music, grabed the little stockings and worked on those. Tomorrow I will post the pics and explain how I make them. Back to the giveaway: fabric bought at 't Quiltgebeuren, a more elegant pack with a notepad this time. The rules are the same: send a comment and 1 lot goes into the basket, when you also place a link on your blog 2 lots go into the basket, when you are a regular visitor (I know all of you by name hihi) there will go 3 lots into the basket. Pen and paper are on standby!! You have till Thursday 12.00 hrs. Come on everybody, last week I received 95 comments!! The last is the best! Can I get 100 comments??? Afgelopen weekend was er in Bakkeveen het tweede en jammergenoeg het allerlaatste Freuleweekend georganiseerd door Els Feteris van Bobbin. 14 dagen geleden mocht er nog niet verklapt worden wat Els als verrassing had voor de freules. Hier is een foto van het tasje dat wij op vrijdagavond allemaal hebben gemaakt. This weekend the final Ladiesweekend was organised by Els Feteris of Bobbin. 14 days ago we were not allowed to spoil the surprise Els had for the ladies. This is a picture of the little bag we all made on Friday evening. En van de volgende kouwekerel kregen we het patroon en het stofpakketje! Is tie niet geweldig?! We also got the pattern and fabricpack to make this little chap! Isn't he great?! Mooie dag vandaag!! Have a nice day today!!

vrijdag 22 januari 2010

De draad weer opgepakt

Ziezo, even weer een "gewoon" berichtje tussen de weggevertjes door! Zo voorzichtig aan pak ik de draad letterlijk en figuurlijk weer op hier. Gisteren naar de fysiotherapeute geweest en oefeningen meegekregen om de rechterhand wat beter en met minder pijn te laten bewegen. Gelukkig is na de operatie het tintelen nagenoeg verdwenen maar volgens haar kan het totale herstel wel tot 10 maanden daarna duren. Voorlopig nog niet tillen en naar het handje luisteren, ja ja. Dus tussen de oefeningen door maar een steekje prikken hihi. Finally, a "normal" message in between the giveaways! I am carefully picking up the thread. Went to see the physiotherapist yesterday and I have to do some exercises in order to move my righthand better but with less pain. Fortunately the tingly feeling is almost gone but the recuperation can take upto 10 months. So no lifting and listing to the hand, ok. So, in between the exercises I do a bit of stitching hihi.
Met de kerstsokjes loop ik een pietsie achter en deze zijn voor de maand juli, de stof voor de achterkant en voeringsok ligt eronder. Eens kijken om dit weekend de sokjes af te maken en mocht er iemand zijn die wel eens wil zien hoe dat kan, gewoon even laten weten dan zorg ik dat de camera schietklaar staat en zal ik het volgende week laten zien. I am a bit behind on schedule as far as the stockings are concerned and these are the July ones, with backing and lining fabric. Hopefully I will finish them this weekend and should there be anyone who want to see a tutorial, just let me know and I will take pics and show them next week.
Kennen jullie Miss Lizzy nog? Hier is ze 4 maanden oud. Do you remember Miss Lizzy? Here she is 4 months old.
Mooie dag vandaag! Have a nice day today!

donderdag 21 januari 2010

Weggevertje / giveaway 3 - winnaar

"Wie schrijft, die blijft" zeggen ze toch?! Nou, ik ga dus nergens meer heen!! Jullie hebben ervoor gezorgd dat de stofdoekenmand van oma te klein was om alle lootjes in te doen hihi! Ik bleef maar schrijven en wanneer ik de mand omschudde stond Yvette al klaar met kwispelende staart om een lootje te trekken. Je zou haast zeggen dat ze teleurgesteld keek als ik dan zei: "nee, nog niet, het is nog geen donderdag" en "nee, vrouwtje gaat eerst werken en als ik dan terugkom is het pas zover"! Dus vandaag de introductie van de lectuurmand, die is een slag groter en dat schudt wat makkelijker!! Yvette heeft, zonder omkoping met wat dan ook, de volgende winnaar getrokken: klik maar op de tweede foto! In Holland the saying goes: "who writes, stays", well, I ain't going anywhere!! You all made sure that my grandma's basket was too little to put all the lots in hihi! I kept on writing and as I was shaking the basket Yvette was waiting tailwagging to draw a lot. She almost looked disappointed when I told her: "No, not yet, today is not Thursday" and "No, I have to go to work first and it's time when I am back"! So today I present the magazine basket, much larger and easier to shake!! Yvette has, without any bribery, drawn the next winner: just click on the second picture! Van harte gefeliciteerd!! Wil je mij je adres mailen, dan komt het pakketje eraan! Congratulations! Komende maandag dus het 4e en laatste weggevertje in deze eerste, lange maand van 2010! Eens bedenken wat ik morgen voor "gewoons" te melden heb. Monday next the 4th and final giveaway in this first, long month of 2010! Have to think what "news" I have tomorrow. Mooie dag vandaag! Have a nice day today!

maandag 18 januari 2010

Weggevertje - Giveaway 3

En zo is het dan alweer de derde maandag van de maand!! Gistermiddag scheen hier heerlijk de zon en het werd dan ook om ongeveer 17.00 uur pas schemerig. We gaan de goede kant weer op, mijn vader zei altijd: "wanneer de eerste week van februari is geweest, gaat het hard met het licht". And so it is the third Monday of the month already!! Yesterday afternoon we enjoyed some sunshine and it grew dark at around 17.00 hrs. We are heading in the right direction, or as my father always used to say: "after the first week of February, the light grows". Aangezien het dus nog januari is, tijd voor het derde weggevertje. Ook dit keer weer een pakje stofjes van 't Quiltgebeuren, een helder kleurtje roze. Voor diegene onder jullie die denken dat het lootjes trekken allemaal in scene is gezet, niets is minder waar. Yvette is een heuse Labrador en apporteert dus alles wat wij maar vragen en heeft daar dan ook de grootste pret mee hihi, wij dan ook! As it is still January, it is time for the 3rd giveaway. Again a fabricpack from 't Quiltgebeuren, this time a pink one. For those amongst you who think that the drawing is all staged, rest assured Yvette is a true Labrador and she fetches everything we ask her and she loves it, and we love her!

De methode is inmiddels bekend: laat je een reactie achter krijg je 1 lootje in de mand, zet je naast de reactie een link op je blog krijg je 2 lootjes in de mand. En wat Jeannet deed vond ik een prima idee: ben je ook nog een trouwe bezoeker die altijd reageert dan krijg je 3 lootjes met je naam in de mand!! Jullie hebben tot donderdag 12.00 uur.You know the drill: leave a comment and you get 1 lot in the basked, when you place a link and a comment you get 2 lots in the basket. And I thought Jeannet had a good idea: are you a faithful visitor who always responds you'll get 3 lots!! You have till Thursday 12.00 hrs.

Mooie dag vandaag! Have a nice day today!

zaterdag 16 januari 2010

Giveaway

Hihihi, nee nog niet hier want het is nog geen maandag!! Ga maar gauw bij Jeannet kijken, die heeft hele erge leuke smakelijk lapjes in haar giveaway! Allemaal een heel mooi weekend en tot maandag hihi!! Hihihi, no not yet because it is not Monday today!! Go and have a look at Jeannet's blog, she has some very tasty fabrics in her giveaway! Have a very nice weekend and see you on monday hihi!!

donderdag 14 januari 2010

Weggevertje / giveaway 2 - winnaar

Ook deze tweede keer heb ik veel reacties van jullie mogen ontvangen, het is dan ook een leuk pakketje stofjes al zeg ik het zelf hihi! Na wat aandringen heeft Yvette dan toch een lootje gehaald uit de oma's stofdoekenmandje ..... I received quite a lot of comments from you all on this second giveaway, but then again it is a lovely fabric pack, if I may say so hihi! After some urging Yvette finally drew a lot from grandma's cleaning basket .....

Ik zal jullie niet langer in spanning laten: I know you are all anxiously awaiting, so:

Van harte gefeliciteerd!! Wil je mij per email je adresgegevens sturen dan komt het pakje eraan! Congratulations! Aanstaande maandag dus het 3e pakketje want een mens moet in deze lange maand toch iets hebben om maar uit te kijken nietwaar hihi!! Monday next the 3rd fabric pack because one has to have something to look forward in this lenghty month hihi!!

Hele mooie dag vandaag! Have a nice day today!

dinsdag 12 januari 2010

Eerste quiltje / 2e bericht 12 januari

Katrien heeft een oproep op haar blog om je eerste quiltje te laten zien. Nou, hier is tie dan! Zo'n 18 jaar geleden werd ik aangestoken door het virus en begon met het maken van een Ocean Wave kussen dat nog steeds bij mijn moeder op de bank staat. Iets later kreeg ik plannen om dit kleintje te maken, het heeft geloof ik in een oude Ariadne gestaan en ging met vriendin Marja naar Utrecht want daar had Coleta Grimmelt een winkel om van te smullen! Allemaal rolletjes stof in bakken, nog nooit ergens anders gezien hihi! Enfin, ik ben aan de beurt, haal de stofjes die ik al had uit mijn tas, leg deze op de balie en wat zegt Coleta: jij mag hier van mij geen stof kopen, ga maar naar huis want je hebt hier genoeg aan!!! Voor ik het weet stond ik buiten, geheel verbijsterd, kun je je het voorstellen?! Nou, daar ging ik dan, en maar sleutelen thuis met dit als resultaat. Afgewerkt met een satijnbandje, want van een afwerkbies had ik nog niet gehoord hihihi. Katrien asked for a show-and-tell of "first"quilts. Well, here it is! About 18 years ago I was infected by the quiltbug and made an Ocean Wave pillow which still lives! Somewhat later on I decided to make this little one. Went to a quiltshop in Utrecht, but the shopowner was very determined: no, you are not allowed to buy any fabric here, just go home and get started with the fabrics you already have!!! Before I knew what happened I was outside, completely astonished, can you imagine?! Well, there I went, this is the result. Finished with satin, because I had never heard of a binding hihihi. Mooie dag verder en vergeet je niet op te geven voor de give-away die in het berichtje hieronder staat! Have a nice day and don't forget to join the give-away in the message below!

Wegggevertje / give-away 2 + kadootjes Freuleweekend

Zoals beloofd is hier dan het weggevertje nummer 2 dit keer met knoopjes. Het gaat net als de vorige keer: laat je een reactie achter dan komt er 1 lootje in de mand. Zet je naast een reactie ook nog een bericht op je eigen blog en laat je dit per mail aan mij weten dan komen er twee lootjes in de mand. Hopelijk trekt Yvette net als de vorige week een lootje zonder het op te willen eten hihi! Je hebt tot donderdag 12.00 uur de tijd om je reactie te sturen. As promised give-away number 2 this time with little buttons. Just like last time: leave a comment and you get 1 lot in the basket. If you also publish a post on your own blog and let me know by mail: you get 2 lots in the basket. Hopefully Yvette will do the drawing without eating the lot hihi! You have till Thursday 12.00 hrs to react. Gisteren vertelde ik over het spel tijdens het Freuleweekend in Bakkeveen. Hieronder de foto met de spulletjes die ik mocht ontvangen. Bovenin het tasje en het speldenkussen (rechts) van het spel, links onderin een blikje met sneeuwman waar twee schattige hangertjes in zaten, middenonder een patroon gekregen van Bep en rechtsonder een kadootje van Jeannet, eens verzinnen waar ik dit lapje in ga gebruiken. Lief allemaal he! Yesterday I told you about the game during the Ladiesweekend at Bakkeveen. On the picture the things I received. Top left the bag and top right the pincushion from the game, bottom left a little tin with snowman which contained two adorable ornaments, bottom centre a pattern present from Bep and bottom right a present from Jeannet, in which project will I use this fabric. So sweet! Mooie dag vandaag! Have a nice day today!

maandag 11 januari 2010

Wit Freuleweekend

Richting het noorden werd het afgelopen vrijdag steeds witter maar de wegen waren goed berijdbaar! Trudy, Jeannet en ik waren om 15.30 uur in Bakkeveen en Els Feteris van Bobbin was al aanwezig met koffie, thee en lekkers. Spullen naar onze kamers gebracht en iedereen kwam zo van lieverlee binnen. Er werd gelachen, geknuffeld want sommige quilters zie je een jaar niet dus er was stof genoeg tot praten hihi. Na een overheerlijk diner werden wij door Els aan het werk gezet. Over 14 dagen is de volgende groep aan de beurt dus dit werkje mag ik lekker nog niet laten zien, nog even geduld, maar ik kan wel vertellen dat het enig is geworden! The roads became more white but still passable due north last Friday. We arrived at Bakkeveen at 15.30 hrs and Els Feteris of Bobbin was already there with coffee, tea and cookies. We cleared out stuff and more quilters arrived. There was laughter, hugging, much talking, because some of the quilters you only see once a year. After a lovely dinner Els put us to work. 2 weeks from now there will be another group so I am not allowed to show you, please be patient, but I can tell you we made something nice!
Zaterdagochtend na het ontbijt begon het echte werk! De machines werden neergezet en na een uur zat het merendeel met rode koontjes te werken en ging er hier en daar een vest uit!! Na twee blokken ben ik er mee gestopt. Het idee is duidelijk, de techniek geprobeerd. Het is toch iedere keer weer leuk om te zien wat een verschillende quilts je maakt alleen door andere stof te gebruiken. Zaterdagavond was het plaagspel waarvoor een ieder 2 zelfgemaakte kadootjes moest meenemen. De dobbelsteen bepaald of je een pakje mag uitpakken, moet weggeven, ruilen, af en toe van stoel moet wisselen, kortom: je hebt geen idee waar je mee naar huis gaat! Saturday morning after breakfast the real work began! After 1 hour things became quite serious and sweaters and vests dropped! I only made 2 blocks, the idea is clear, method done. There is so much difference in quilts only because of the personal use of fabric. Saturday evening we played a tease-game for which we had to bring 2 homemade presents. The dice decided to unwrap, to pass on, to exchange or change a seat, in short you have no idea what you will be taking home!
Zondag natuurlijk weer nijver verder. Van Bep kregen we ook een kadootje, ze had een mand vol meegebracht en we mochten allemaal iets uitzoeken. Ook van Els kregen we nog een pakketje om een .... te maken, maar ook dit blijft nog even een verrassing hihi. Buiten ging het vrolijk door met sneeuwen en het had niet veel gescheelt of we waren ingesneeuwd, er was werk genoeg mee, we hadden ons heus niet verveeld hihi! Het was buiten prachtig! On Sunday we received a present from Bep, she brought a basket with presents and we all picked one. We again got something from Els, a ...., remains a surprise hihi. Snow kept on falling and we were almost snowed in, we had quite enough to do, we would not have been bored hihi! It was absolutely beautiful outside!
Lieve Els en alle freules: hartelijk bedankt voor een enorm geslaagd verwenweekend, het batterijtje is weer opgeladen! Dear Els and all ladies: thanks so much for a great weekend, it was very inspiring!
Mooie dag nog verder! Have a nice day!

donderdag 7 januari 2010

Weggevertje / Giveaway 1 - winnaar + Freuleweekend

Wat leuk dat jullie allemaal hebben gereageerd op de mooie lapjes en het schrijfblokje voor deze week! Iedereen hartelijk bedankt voor de lieve mails en de vermeldingen op jullie blog zo hier en daar! Het is echt genieten geweest en zo goed voor het hart hihi!! Ik mag dan wel iets weggeven maar heb ook weer zoveel ontvangen, het brengt een zonnetje in deze donkere dagen! Thank you all for the comments on the fabrics and the notepad for this week! Thanks also for the lovely mails and for mentioning it on your blogs! I enjoyed it so much and it is good for the heart hihi! I may be giving something away but on the other hand I received so much, it is truly spirit lifting during these dark days!
Yvette wilde wel een lootje uit oma's poetsmand trekken hoor! En de winnaar is: .., wil je mij per email je adresgegevens sturen dan komt het pakje eraan! Gefeliciteerd!! Yvette wanted to draw the lot from grandma's cleaning basket! And the winner is ...., please email me your address and you will receive the fabrics! Congratulations!!
Momenteel ben ik druk bezig mijn spullen klaar te zetten voor een heerlijk verwenweekend in Bakkeveen, Friesland. Els organiseert daar voor de laatste keer het zogenaamde Freuleweekend en dat is me genieten!!! Vanaf vrijdagmiddag tot zondagavond lachen, handwerken, nieuwe quilters leren kennen, oude bekenden knuffelen, gezellig samen eten, beetje slapen!! Een prima idee voor de lange januari maand. Hopelijk verzint Els hierna weer iets anders hihi! We gaan dit jaar een quilt maken volgens de quilt-as-you-go methode, die ik, geloof het of niet, nog nooit heb gebruikt hahahaha!! Ik had nog een mooie flanelserie van Thimbleberries in de la liggen en daar wordt nu het mes ingezet! At the moment I am busy preparing things for a lovely quiltweekend at Bakkeveen, Friesland. From Friday afternoon till Sunday evening laughing, quilting, getting to know new quilters, hugging old acquaintances, cosy diners, a bit of sleep!! This year we will make quilt using the quilt-as-you-go method, which, believe it or not, I have never used hahaha! I had a nice flanel Thimbleberrie series stucked away in a drawer and they are now going to be cut!
Volgende week dinsdag komt dus de tweede giveaway met het verslag van het weekend! Voordat ik morgen naar Friesland ga eerst nog even naar de X-stitchclub van Liezbeth, want die kan ik natuurlijk niet missen!! Next week Tuesday there will be se second giveaway and the report on the quiltweekend! But before I leave for Friesland I go to the X-stitchclub by Liezbeth, because I donot want to miss out on that!!
Mooie dag nog verder!! Have a nice day!!

maandag 4 januari 2010

Weggevertje / Giveaway 1

Het leek mij gewoon een leuk idee om dit nieuwe jaar met een weggevertje te beginnen. In tijd van 3 maanden zijn er meer dan 11.000 bezoekers geweest en dat is reden genoeg dacht ik zo hihi! Iedereen die een berichtje achterliet, mij hielp, aanmoedigde en inspireerde: jullie maakten dat ik mij welkom voel in de hele grote maar toch zo kleine blogwereld! Ik heb hele lieve mensen leren kennen in de afgelopen tijd. It simply seemed a nice idea to start this new year with a giveaway. In three months time there have been more than 11.000 visitors and that is reason enough!! Everyone who left a comment, helped, encouraged and inspired me: you made me feel welcome in this very big but yet so small world of blogging! I have met some very lovely people these past few months. Na afloop van de mandjesclub bij 't Quiltgebeuren heb ik 4 pakketjes gekocht en de komende weken gaat er iedere zaterdag een pakketje met een zakje knoopjes of een schrijfblokje hier de deur uit. Vind je de stofjes leuk en wil je meedoen, het is heel eenvoudig: laat een reactie achter en er komt een lootje met je naam in een grote mand. Laat je een reactie achter, vermeld je dit weggevertje op jou eigen blog en laat je mij dit per mail weten, dan komen er twee lootjes met je naam in de mand. Jullie hebben voor dit pakketje tot donderdagochtend 12.00 de tijd om een reactie te plaatsen. After the last meeting at 't Quiltgebeuren I bought 4 fabricpacks and the next weeks one of those packs will be leaving this house together with buttons or a notepad. Do you like the fabrics and want to join, it is very simple: leave a comment and there will be a lot bearing your name in a big basket. Leave a comment, mention this giveaway on your own blog, let me know by mail and two lots will go into the basket. You have till Thursday 12.00 hrs to put in a comment for this fabricpack. Mooie dag vandaag! Have a nice day today!

vrijdag 1 januari 2010

2010

Op de eerste dag van het nieuwe jaar wil ik jullie allemaal veel geluk, warmte, inspiratie, liefde maar bovenal goede gezondheid wensen! Minus 1 dag ligt er een heel nieuw jaar voor ons om te vullen met allerlei dingen die we willen, moeten, zouden kunnen, hadden gewild maar niet gedaan, kortom: het is maar goed dat er nog 364 dagen volgen!! Dat we elkaar maar veel mogen "lezen", horen en ontmoeten! On this first day of the new year I wish you all lots of happiness, warmth, inspiration, love but above all good health! Minus 1 day there is a whole new year in front of us to fill with all sorts of things we want to do, must do, should have done but didn't, in short: it is a good thing there are 364 days following today!! May we "read", hear and meet each other!
Mooie dag vandaag! Have a nice day today!
Related Posts with Thumbnails